مرکز زیبایی بلومون

جزئیات خدمات

تخفیف لاین بوتاکس و فیلر

 

در بخش بوتاکس و فیلر پنج پکیج تخفیف به مناسبت روز پزشک تعریف شده است

پکیج تخفیف بوتاکس مصپورت با ترمیم رایگان

هزینه صورت کامل ۸۰۰،۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف 35٪ 
هزینه بعد از تخفیف 520،000 هزار تومان 

 

۲- پکیج تخفیف بوتاکس دیستون با ترمیم رایگان

هزینه صورت کامل ۷۰۰،۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف ۴۰٪
هزینه بعد از تخفیف ۴۲۰٫۰۰۰