مرکز زیبایی بلومون

جزئیات خدمات

خال، زگیل و میخچه

خال، زگیل و میخچه

تغییر رنگ مشخص در پوست یا وجود سلول های رنگدانه دار پوستی (ملانوسیت) را خال گویند.خال ممکن است اکتسابی یا ژنتیکی باشند. زگیل، میخچه و یا هرنوع گوشت اضافه قابل رفع است.

برداشتن خال زیگیل میخچه

هرنوع تغییر رنگ مشخص در پوست یا وجود سلول های رنگدانه دار پوستی(ملانوسیت) را خال گویند.خال ممکن است اکتسابی یا ژنتیکی باشند.با استفاده از روش هایی مانند سوزاندن با کوتر ،جراحی ،فریز کردن با کرایو ،مالیدن اسید های سوزاننده و...جهت برداشتن خال و ضایعات پوستی کاربرد داشته اند.لیزر و رادیوفرکونسی را میتوان جزء بهترین متدها برای برداشت این ضایعات پوستی دانست.

زیگیل

زیگیل به غده ای گوشتی که انواع آن ممکن است روی دست ها وپاها وگاهی کل بدن رشد کند می گویند واین غده ها با داروهای سوزاننده از قبیل استیک اسید «به مقدارکم » برطرف میشوند.

میخچه

بر اثر قرار گرفتن پوست تحت فشار شدیدوسفت وسخت شدن در نواحی پاها و دست ها و در هرجایی از بدن به وجود می آیند.

مرکز زیبایی بلومون

بنابراین هرچه ساعات ایستادن و فعالیت های شما بیشتر باشد درمعرض ابتلا به میخچه پا قرار دارید.میخچه معمولا سفت و گرد و دردناک نیست اما به مرور زمان ممکن است دردناک شود.پوست پاها معمولا تحت فشار بیشتر و مستعد زخیم شدن هستند. میخچه میتواند روی پاشنه پاها ،روی انگشتان و بین آنها ومچ پا نیز ایجاد شود . راه های از بین بردن میخچه بسته به شدت آن با دارو،عوض کردن کفش، آتل دور انگشتان پا ،استفاده از سنگ پا،کاهش اضافه وزن ،خیس کردن پا و جراحی ... است.

مرکز زیبایی بلو مون