مرکز زیبایی بلومون

جزئیات مقاله

خال و خالهای سرطانی

خال و خالهای سرطانی

آيا همه خالها سرطاني هستند و تشخيص اين خالها بر چه مبنايي ميباشد؟

خالها يک تجـمع بيش از حـد سـلولهای رنگـدانه ساز هسـتند و بطـور طبيعی در روی پوست افراد ديده ميشوند. ولی تعداد اندکی از اين خالها ميتوانند بدخيم شوند.
تشــخـيص اين خالهای مسـتعد به بدخـيمی خـيلی راحـت ميباشـد. هـر خالی که تغيير پيدا کـند می تواند مستعد بدخيمی داشته باشد. البته نه به اين معنا که حتما بدخيم ميشود. يعـنی خالهايی که تغيير پيدا ميکنند؛ درصدی از آنها دچار بدخيمی ميشوند.

تغييرات بصورت: بزرگ شدن سريع خال - افزايش رنگ خال (تيره تر شدن ) – هـر نـوع تغيير در رنگ خال بصورت نا متقارن - رشد قسمتی از خال و نا متقارن شدن از نظر شکل خال - تغيير در حاشيه خال از نظر رنگ يا شکل - زخمی شدن خال و ايجاد خونريزی - و تمام خالهايی که در معرض آسيب هستند ( خال در سر و آسيب مکرر توسط شانه کردن و يا خال در صورت مردانی که با تيغ اصلاح ميکنند و غيره.... )
اين گونه خالها نياز به برداشتن دارند و حتما بايد مورد آزمايش قرار گيرند.

نکته
💥چه پُمادی بزنیم که جای بخیه نماند؟!💥
سؤالی است که خیلی از پزشکان خصوصا پزشکان پوست و جراح میشنوند.
 در چند سال گذشته هر از چند گاه، موجی از تبلیغات در جامعه  جهت کرمی که به نوعی ترمیم کننده معجزه آسا معرفی میشد به راه می افتد. کرم هایی مثل رژودرم،کرم حلزون،روغن شتر مرغ معروفترین آنها است.
ضمن اینکه در تبلیغ،  این کرمها همه کاره معرفی میشوند طوری وانمود میشود که با کشف این کرمها "بشریت"برای همیشه از دست اسکار و جای یخیه رها شده است!
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
✅ولی واقعیت💡 چیز دیگریست:
وقتی  ما زخمی داشتیم که از اپیدرم یعنی سطحی ترین لایه پوست فراتر رفته باشد و به درم (لایه میانی پوست )رسیده باشد ترمیم این زخم خواه ناخواه با اسکار همراه خواهد بود یعنی اینکه اگر زخم مثلا ناشی از تروما به حدی باشد که نیاز به بخیه زدن شود به هر حال اسکار خواهد داشت و هیچ کرمی نیست که باعث شود اسکار این زخم از بین برود.
 کرم که جای خود، لیزر با ده ها برابر تاثیر هر کرمی، نهایتا بین ۴۰تا۶۰درصد،   اسکار را بهبود میدهد.
✅ولی آیا کلا کرمها در بهبود اسکار هیچ تاثیری ندارند؟
خیر .کرمها در بهبود اسکار میتوانند تاثیر داشته باشند ولی نه به آن شکل اغراق شده که تبلیغ میگردد.
کرمها از سه طریق میتوانند  در بهبود اسکار نقش داشته باشند
۱.در روزهای اول تروما و علی الخصوص سوختگی احتمال عفونت زخمها وجود دارد و در صورت عفونت ،وسعت  اسکار افزایش میابد لذا در این صورت کاربرد کرمهای کرمهای آنتی بیوتیک دار میتواند از عفونت پیشگیری کند و این   از افزایش اسکار پیشگیری میکند.
۲.ترکیبات سلیکون دار میتوانند در اسکارهای هایپر ترفیک باعث بهبود قرمزی و کاهش ضخامت اسکار گردند. برای مشاهده پاسخ بالینی آنها مصرف حدود ۴ ماه تا ۶ ماه  لازم است.
۳.ترکیبات لایه بردار که حاوی رتینویید یا آلفا هیدروکسی اسید باشند در صورت استفاده طولانی(حدودا ۶ ماهه)میتوانند به بهبود اسکار آتروفیک منجر گردند.(البته بهبودی کمتر نسبت به لیزر ایجاد میکنند)